ÜRO rahvusvaheline piinamisohvrite toetamise päev

ÜRO rahvusvaheline piinamisohvrite toetamise päeva tähistatakse igal aastal 26. juunil.

Selle 1997. aastal ÜRO poolt välja kuulutatud päeva eesmärk on piinamise kaotamine ning 1984. aasta piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise konventsiooni tõhus rakendamine.

ÜRO rahvusvaheline piinamisohvrite toetamise päev

ÜRO rahvusvahelist piinamisohvrite toetamise päeva peeti esimest korda 1997. aastal ÜRO üldassamblee eestvedamisel. 26. juunil 1987. aastal jõustus ÜRO piinamisevastane konventsioon. Konventsiooni kohaselt on sellele allakirjutanud riigid kohustunud võtma kasutusele meetmeid nende riigis aset leidva piinamise ennetamiseks ning keelab saata neist riikidest välja tagasi kodumaale inimesi, kui on põhjust uskuda, et nad võivad seeläbi piinamise ohvriks langeda. Piinamisvastane konventsioon on üks kõige rohkem kontrollitud rahvusvahelisi inimõigustealaseid konventsioone.

Inglise keeles: United Nations International Day in Support of Victims of Torture.