Rahvusvaheline tõlkijate päev

Rahvusvaheline tõlkijate päev on päev, mil austatakse ja tunnustatakse tõlkijate rolli ja nende olulist panust kommunikatsiooni edendamisel. See päev on tõlkijate kaitsepühaku Püha Hieronymuse päev. Hieronymus on tuntud oma töö poolest, mille tulemusena valmis Vulgata, ladina keelde tõlgitud Piibel.

Rahvusvaheline tõlkijate päev

Rahvusvaheline tõlkijate päev on igal aastal 30. septembril.

Rahvusvahelise tõlkijate päeva eesmärgiks on olnud tutvustada üldiselt tagaplaanile jäävate tõlkijate tööd.

Tõlkija on spetsialist, kes tegeleb teksti tõlkimisega ühest keelest teise. Tõlkijate ülesanne ei ole ainult sõnade ühest keelest teise tõlkimine. Tõlkima peab ka tagama, et tõlgitud tekst säilitaks originaali tähenduse, stiili ja konteksti. Tõlkijad peavad olema mitte ainult mitmekeelsed, vaid ka hästi kursis kultuuride, väljendite ja valdkondade terminoloogiaga.