Rahvusvaheline rahupäev

Rahvusvaheline rahupäev on 21. septemberil. Rahupäev on välja kuulutatud ÜRO Peaassamblees 1981. aastal eesmärgiga, et selleks päevaks lõpetaks kõik maailma riigid ja rahvad lahingutegevuse ja hoiduksid vägivallast.

Rahvusvaheline rahupäev

Päev on pühendatud riikidesisese kui ka rahvusvahelise rahu tugevdamiseks. Rahupäeval tahetakse, et kõik konflikti osapooled kuulutaksid välja vaherahu. 20. sajandil sai riikidevahelistes konfliktides surma ligi sada miljonit inimest. Külma sõja järgsetes sõdades ja konfliktides hukkus üle viie miljoni inimese.

Inglise keeles: International Day of Peace