Rahvusvaheline kirjaoskuse päev

Rahvusvaheline kirjaoskuse päev on 8. septembril.

Seda UNESCO välja kuulutatud päeva tähistati esimest korda 1966. aastal. Selle eesmärk on rõhutada kirjaoskuse tähtsust üksikisikute, kogukondade ja ühiskondade jaoks.

Kirjaoskusepäeval tuletatakse rahvusvahelisele üldsusele meelde kirjaoskuse tähtsust indiviidile, kogukonnale ja ühiskonnale. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva idee sündis UNESCOl ning esimest korda tähistati seda 1966. aastal.

Rahvusvaheline kirjaoskuse päev

Kirjaoskus on inimõigus, mis annab inimesele võimaluse arenemiseks, hariduse saamiseks ja oma võimete kasutamiseks. Kirjaoskus on parema tervise ja heaolu võti. Kirjaoskus on tähtis ka naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse, rahu, ühiskonna arengu ja demokraatia seisukohalt. Haridus on väga oluline tüdrukute tuleviku seisukohalt – koolis käinud tüdruk abiellub tõenäoliselt vanemana, saab vähem lapsi ja suudab laste eest paremini hoolitseda kui hariduseta tüdruk.

Inglise keeles: International Literacy Day