Rahvusvaheline demokraatiapäev

Rahvusvaheline demokraatiapäev on 15. septembril.

Demokraatia on universaalne väärtus, mis põhineb inimeste vaba tahte väljendamisel, et määratleda oma poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi arusaamu, mis omakorda suurendab kodanike vabadust ja tolerantsi. Päeva eesmärk on arendada arusaamist demokraatiast ning julgustada valitsusi tugevdama demokraatiat ja oma kodanike osalemist poliitilistes protsessides.

Rahvusvaheline demokraatiapäev

Demokraatiapäeva kuulutas välja ÜRO 2007. aastal.

Inglise keeles: World Day of Democracy