Maailma enesetappude ennetamise päev

Maailma enesetappude ennetamise päev (ülemaailmne suitsiidiennetuse päev) on 10. septembril. See päev on loodud maailma enesetappude ennetamiseks, enesetapukatse sooritanud inimeste aitamiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

Maailma enesetappude ennetamise päev

Ürituse korraldajateks on Rahvusvaheline suitsiidiennetuse assotsiatsioon (IASP), Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Maailma Vaimse Tervise Föderatsioon (WMHF). Päeva eesmärk on rõhutada enesetappude tõsidust ja levikut üle maailma ning edendada meetmeid, mis aitavad enesetappe vähendada.