Maailma enesetappude ennetamise päev

Maailma enesetappude ennetamise päev (ülemaailmne suitsiidiennetuse päev) on 10. septembril. See päev on loodud maailma enesetappude ennetamiseks, enesetapukatse sooritanud inimeste aitamiseks ning avalikkuse teavitamiseks.