Kurtide päev

Kurtide päev on septembri 4. pühapäev.

Kurtide päeva tähistamise eesmärk on, et inimesed näeksid ja mõistaksid kurte kui keelelist vähemusgruppi enda seas. Mõistaksid nende saavutusi ja kogukonna probleeme. 1951. aastal toimus Roomas esimene Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) kongress ja sellest ajast hakati tähistama ka kurtide päeva.

Kurtidel inimestel on kollektiivitunne, nagu kuuluksid kõik kurdid ühte perekonda/kogukonda ning nende kogukonnas on rohkem füüsilist kontakti kui kuuljate hulgas, sest tähelepanu saavutatakse sageli teise inimese kätt või õlga puudutades ning hüvasti jäetakse kallistades või kätt surudes.

Inglise keeles: Day of the Deaf.