Avalikustamis-päev

Avalikustamis-päev (rahvusvaheline avaliku teabe päev) on 28. septembril. Päev, mida tähistavad teabe avalikustamise pooldajad kogu maailmas. Sellele pandi algus 2003. aastal, et tõsta teadlikkust iga inimese õigusest saada juurdepääs valitsuse valduses olevale teabele.