Ülemaailmne veepäev

Ülemaailmne veepäev (World Water Day) on igal aastal 22. märtsil.

Ülemaailmse veepäeva tähistamise eesmärk on eelkõige teadvustada, kuidas majanduslik tootlikkus ja sotsiaalse heaolu kasv mõjutavad veevarude vähenemist. Koos ülemaailmse veepäevaga peetakse ka rahvusvahelist sanitaarpäeva. Puhas vesi, kanalisatsioon, hügieenilised WC-d ja puhtus on elutähtsad vaesuse, haiguste ja eriti laste suremuse vähendamisel.

Ülemaailmne veepäev

Ametlik ettepanek selle päeva tähistamiseks tehti esimest korda ÜRO 1992. aasta Rio de Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsi dokumendis Agenda 21. Tähistamist alustati 1993. aastal ning eesmärk on suurendada teadlikkust sellest, millisel määral veeressursside kättesaadavaks tegemine soodustab majanduslikku tootlikkust ja ühiskondlikku heaolu.