Ülemaailmne vastutustundliku turismi päev

Ülemaailmne vastutustundliku turismi päev on igal aastal 2. juunil. See päev on pühendatud säästva turismi edendamisele ning vastutustundliku turismi idee tutvustamisele ja propageerimisele. Selle tähtpäeva tähistamise algatus pärineb 2007. aastast ning see on eelkõige pühendatud säästva turismi huvirühmadele. Vastutustundliku turismi päeva eesmärk on lähendada kokku turismi valdkonnas tegutsevaid inimesi ja ettevõtteid, kes jagavad ühist huvi keskkonnasäästliku turismi vastu. See tähtpäev toimub Vastutustundliku Turismi Rahvusvahelise Koalitsiooni (CITR) egiidi all. Lisaks erinevatele üritustele korraldatakse sellel päeval rahvusvaheline konverents Pariisis.

Vastutustundliku turismi all mõistetakse turismi, mis järgib keskkonnasäästlikke põhimõtteid. Austab kultuuripärandit, kaasab kohalikke elanikke otsuste tegemisse ja toob kasu kohalikule majandusele. See annab turistidele suurema arusaamise kohalikust kultuurist ning aitab kohalikel säilitada oma kultuuri, kombeid ja elulaadi, samuti edendab austust ja tugevdab suhteid turistide ja kogukonna vahel.