Ülemaailmne televisioonipäev

Ülemaailmne televisioonipäev on igal aastal 21. novembril. ÜRO poolt 1996. aastal välja kuulutatud päev, mille eesmärk on stimuleerida rahu, julgeolekut, majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kultuurivahetust ja muid selliseid teemasid käsitlevate telesaadete ülemaailmset vahetamist.

Riike on õhutatud sel päeval tähelepanu pöörama rahu, turvalisust, majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning kultuuri käsitlevate teleprogrammide vahendamisele. Televisiooni roll tänapäeva ühiskonnas on suur, sest see on üheks põhiliseks infoallikaks, mis annab inimestele teada neid ümbritsevast maailmast. Televisioonil on universaalne roll kasvatada inimeste ühiseid arusaamu ja tolerantsi.

Inglise keeles: World Television Day.