Ülemaailmne metroloogiapäev

Ülemaailmne metroloogiapäev on igal aastal 20. mail. Rahvusvaheline metroloogiapäev – see tähistab meetrikonventsiooni allkirjastamise aastapäeva. 1875. aastal loodi meetrikonventsioon, mis lõi ülemaailmse ühtsele mõõtesüsteemi aluse. See toetab teadust, innovatsiooni, tööstust, rahvusvahelist kaubandust, elukvaliteedi parendamist ja keskkonna kaitset.

Meetrikonventsiooni esialgne eesmärk ühtsustada mõõtmisi kogu maailmas on tänapäeval jätkuvalt sama oluline kui 1875. aastal.

Ülemaailmne metroloogiapäev

Igal aastal valitakse metroloogiapäevaks ka kitsam teema, millele tähelepanu pööratakse. Ülemaailmsel metroloogiapäeval tunnustatakse igapäevaselt metroloogiavaldkonnas tegutsevate inimeste tööd.

Digitaalajastul tagatakse mõõtmiste usaldusväärsus, kui ametlikes mõõtmistes kasutatavaid vahendeid regulaarselt taadeldakse. Osale metroloogiapäeval ja veendu, et sinu ametlikes mõõtmistes kasutatavad vahendid on kehtiva taatlusega!

Eesti metroloogia keskasutuseks on AS Metrosert. Tegemist on riigile kuuluva äriühinguga, mis pakub metroloogia- ja sertifitseerimisalaseid teenuseid ja koolitusi ning hoiab ja arendab riiklikke mõõteetalone viies valdkonnas: mass, pikkus, temperatuur, alalispinge ja elektriline takistus.