Ülemaailmne eutanaasiapäev

Ülemaailmne eutanaasiapäeva tähistatskse igal aastal 2. novebril.

Eutanaasia on tegevus või protsess, kus inimene, tavaliselt tõsise ja ravimatu haiguse või kannatuste tõttu, otsustab lõpetada oma elu meditsiinilise abi abil, et lõpetada valu või elukvaliteedi oluline halvenemine. Eutanaasia on seotud paljude eetiliste, moraalsete ja õiguslike küsimustega ning selle üle on palju arutelu ühiskonnas.

Mõnedes riikides, nagu Holland, Belgia, Luksemburg, Kanada, Šveits ja mõned USA osariigid, on eutanaasia osaliselt või täielikult seaduslik. Seal võivad olla kindlad regulatsioonid ja protseduurid, mille kohaselt inimene võib taotleda ja saada eutanaasiat meditsiinilise järelevalve all. Teistes riikides ja seadustes on eutanaasia ebaseaduslik ning sellega kaasnevad õiguslikud tagajärjed.