Ülemaailmne arengust informeerimise päev

Ülemaailmne arengust informeerimise päev (arengu teabe päev) on igal aastal 24. oktoobril.

ÜRO üldassamblee kinnitas ülemaailmse arengust informeerimise päeva aastal 1972. Päeva eesmärk on suunata üldist huvi arenguprobleemidele ja rahvusvahelisele ühistööle. See, et samale kuupäevale on sattunud ka ÜRO päev, ei ole kokkusattumus. Päevade eesmärgid on ühesugused – tõsta avalikkuse huvi arenguprobleemide vastu ja tugevdada nende lahendamiseks rahvusvahelist koostööd.

Ülemaailmne arengust informeerimise päev

Inglise keeles: World Development Information Day.