Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev

Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev (World Press Freedom Day) on igal aastal 3. mail. UNESCO kuulutas selle päeva välja 1993. aastal, et edendada maailmas ajakirjandusvabadust ning arusaama vaba pluralistliku ja sõltumatu ajakirjanduse tähtsusest igas demokraatlikus ühiskonnas.

Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev

Juba inimõiguste deklaratsiooni artiklis aastast 1948 öeldakse, et igalühel on õigus vabalt oma arvamust väljendada ja et see õigus sisaldab ka ideede otsimist ja levitamist meediakanalites. Ajakirjandusvabaduse päeval tahetakse edendada maailmas eelmainitud vabadust ja õigust ning meenutada, et ajakirjandusvabadus ei ole iseenesest selge ja lihtne – paljud korrespondendid trotsivad oma tööga vanglat või surma.