Üleeuroopaline stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päev

Üleeuroopaline stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päev on 23. augustil. See mälestuspäev kuulutati välja Euroopa Parlamendis 2008. aastal.