Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni päev ehk ÜRO päev

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni päev ehk ÜRO päev on igal aastal 24. oktoobril.

ÜRO päev on välja kuulutatud 1947. aastal ÜRO põhikirja vastuvõtmise puhul. Päeva eesmärk on tutvustada maailma rahvastele ÜRO püüdlusi ja saavutusi ning saada neilt toetust organisatsiooni tööle.

ÜRO päev

ÜRO on riikide koostöö organisatsioon, mis asutati 1945. aastal pärast II maailmasõda, et kõiki rahvaid ühendades vältida sõdu, tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, kaitsta demokraatiat ja edendada rahvaste koostööd. ÜRO eesmärgiks on luua maailm, kus ei ole vägivalda ja inimestele on tagatud võrdsus ja heaolu. Valitsustevahelise organisatsiooni eesmärgiks sai rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste arendamine. ÜRO tegevuse eesmärgid ja põhimõtted on kirja pandud ÜRO põhikirjas. See määratleb organisatsiooni eesmärgid, põhilised funktsioonid ja otsustamisviisid.

ÜRO põhikiri jõustus 24. oktoobril 1945. Seda päeva on ÜRO päevana peetud alates 1948. aastast. 1971.aastalsoovitas ÜRO üldassamblee, et ÜRO päev oleks üldine puhkepäev.

ÜRO on oma tegevusaja jooksul viinud läbi kümneid rahuvalveoperatsioone, aidanud kaasa koloniaalstaatusest vabanenud riikide taasiseseisvumisele, abistanud näljahädalisi ning suurte keskkonnakatastroofide ohvriks langenud piirkondi.

Eesti liitus ÜROga 17. septembril 1991. Eesti Vabariigi alaline esindus ÜRO juures asub New Yorgis.

Inglise keeles: United Nations Day.