Tuumarelvade leviku tõkestamise päev

Tuumarelvade leviku tõkestamise päev igal aastal 5. märtsil.

Tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu eesmärk on takistada tuumarelvade levikut ning edendada olemasoleva tuumaarsenali hävitamist. Lepingus jõuti üksmeelele aastal 1968 ja see jõustus kaks aastat hiljem viiendal märtsil. Tuumarelvi omavad liikmesriigid kohustuvad ära hoidma tuumarelvade levikut teistesse riikidesse ning osalema läbirääkimistel, mille eesmärk on hävitada juba olemasolev tuumarelvade arsenal. Tuumarelvavabad liikmesriigid nõustuvad pöördumatult sellega, et nad ei arenda tuumarelvi ja kasutavad võimalikke tuumatehnoloogiaid rahumeelsetel eesmärkidel.

2011. aasta novembri seisuga on lepinguga liitunud 189 riiki, millest viis on tuumarelvi omavad riigid: USA, Venemaa, Inglismaa, Prantsusmaa ja Hiina. On teada, et neli lepinguga mitteliitunud riiki omavad tuumarelvi: India, Pakistan, Põhja-Korea ja Iisrael, kuigi viimane pole relvade omamist avalikult kinnitanud.