Töörahvapüha / maipüha – 1. mai

Rahvakalendri töörahvapüha on iga-aastane tähistatav rahvusvaheline tähtpäev. Töörahvapüha tähistamise traditsioon sai alguse 19. sajandil Ameerikast. Suurem osa maailmast tähistab töörahvapüha 1. mail.

Töörahvapüha

Eestis algas avalik ja suurejooneline maipühade tähistamine nõukogude võimu kehtestamisega, eeskätt Teise maailmasõja järel kui üks olulisi riigipühi. Pärast Teist maailmasõda on 1. mai koos paari järgneva päevaga olnud suurem koristus- ja aiatööde aeg, kui põletatakse lõketes oksi ja prahti, kaevatakse maad ja korrastatakse aedu.