Teadmistepäev – 1. september

Eesti rahvakalendris on tarkusepäev ehk teadmistepäev ehk esimene koolipäev. 1. septembril algab traditsiooniliselt koolides õppetöö. Sel päeval alustavad väikesed kodanikud oma haridusteed, vanemad jätkavad sellel käimist. Tähistame teadmistepäeva.

Teadmistepäev on lipupäev, mil heisatakse lipp päikesetõusul või hiljemalt kell 08:00 hommikul. Lipp langetatakse päikeseloojangul. Lipu heiskavad riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja kisaks on oodatud ka kõik teised heiskama lippe.

Vaata ka koolivaheajad

Rahvusvaheline Tarkusepäev on ÜRO poolt välja kuulutatud tähtpäev, mille eesmärk on tõsta esile tarkuse ja teadmiste tähtsust ühiskonnas ning edendada teadmiste jagamist ja kultuuridevahelist dialoogi. Rahvusvaheline Tarkusepäev julgustab inimesi mõtlema sügavamalt ja kriitiliselt ning tunnustama tarkuse rolli maailma probleemide lahendamisel. See päev rõhutab ka teadmiste ja kogemuste väärtustamist ning nende edasiandmise olulisust noorematele põlvkondadele.

Tarkus on oluline ressurss, mis aitab meil teha teadlikke otsuseid ja elada täisväärtuslikku elu. Rahvusvahelisel Tarkusepäeval korraldatakse erinevaid üritusi, seminarid, konverentsid ja kampaaniad, et propageerida tarkust kogu maailmas.