Suvine peetripäev – 29. juuni

Kui eestlastel on kombeks tähistada jaanipäeva, siis vanausuliste suurim suvine püha on peetripäev, mida tähistatakse 29. juunil tuletegemise, tantsimise ja laulmisega. Suvist peetripäeva tähistatakse apostlite Peetruse ja Pauluse auks.

Sel päeval käidi ühiselt vihtu tegemeas, viidi ohvriande pühapaikadesse ja jäeti piksekirmus heina- ja põllutööd tegemata.

Rahvakalendris on suvine peetripäev igal aastal 29. juunil.

Algselt oli see sünge mälestuspäev, aga aja jooksul, sai sellest rõõmus suvealguse tähistamine. See sarnanes mitmel moel jaanipäevaga. Mõlemal päeval tehti lõkkeid, tantsiti ja pidutseti. Peetripäevast peale arvati, et suvi on jõudnud kohale ja toonud kaasa uusi töid ja toimetusi. Sel päeval kehtis põllu- ja heinatööde keeld, et mitte pikse viha kaela tõmmata.

Kuigi suvine peetripäev ei ole ametlik riigipüha, on see siiski oluline osa Eesti õigeusu traditsioonist.

Vaata ka: talvine peetripäev