Süütalastepäev – 28. detsember

Süütalastepäev on Eesti rahvakalendri tähtpäev iga aasta 28. detsembril.

Süütalastepäev tähistamise aluseks on Matteuse evangeeliumis kirjapandud sündmused kuningas Heroodese korraldatud veresaunast. Kui Heroodes sai kuulda, et Petlemmas Juudamaal on vastavalt prohvetikuulutustele sündinud tulevane maailmavalitseja, siis ta kohkus. Ta läkitas Hommikumaa tähetargad Jeesuslast otsima. Jumal hoiatas unenäos tähetarku, et nad Heroodese juurest enam läbi ei läheks. Unenäo abil hoiatas ta ka Joosepit, et mees põgeneks koos Maarja ja Jeesuslapsega. Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, hakkas ta raevutsema ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud.

Esmakordselt ilmus see püha kirikukalendrisse 505. aastal Põhja-Aafrikas Kartaagos.