Sotsiaalse õigluse päev

Sotsiaalse õigluse päev (World Day of Social Justice) on igal aastal 20. veebruaril. Sotsiaalne õiglus on aluseks edukal kooseksisteerimisel, mis põhineb rahul. Sotsiaalse õigluse raames puutume kokku võrdsete õiguste tagamisega kõigile inimestele, sõltumata nende soolistest, vanuselistest, rassilistest, etnilistest, religioossetest ja kultuurilistest erinevustest.

Sotsiaalse õigluse päev

Sotsiaalse õigluse päeva raames toetatakse rahvusvahelise kogukonna püüdlusi vaesuse vähendamiseks, väärikaid töövõimalusi, soolist võrdõiguslikkust ja kõigi isikute võimalust õiglusele ja sotsiaalsele heaolule.