Sisejulgeolekupäev

Eestis tähistatakse sisejulgeoleku päeva igal aastal 1. detsembril. Sel päeval austatakse politseinikke, päästjaid, kaitseväelasi ja teisi, kes panustavad Eesti elanike ja nende turvalisuse tagamisse. See on aeg meenutada, et iseseisvus pole enesestmõistetav, vaid selle nimel teevad igapäevaselt tööd tuhanded inimesed. Alates 2023. aastast antakse sellel päeval tunnustatakse ja tänatakse ka siseturvalisuse valdkonnas inimesi, kes ohverdavalt panustavad meie kõigi turvalisusse.

Sisejulgeolekupäev

Tavaliselt süütab Politsei- ja Piirivalveamet Sisejulgeoleku päeval Tallinnas Rahumäe kalmistul küünlad ja asetab pärja mässukatses hukkunute ning Tallinnas ja Harjumaal langenud politseinike mälestuseks.

Sisejulgeolekupäeva kuupäevaks valiti 1924. aasta sündmuste mälestamiseks. Sel päeval suruti maha riigipöördekatse. Selle käigus üritati Nõukogude Liidu toetusel kukutada Eesti Vabariigi valitsust ja kehtestada kommunistlik režiim. Rahutuste ajal hukkus 26 inimest.