Simunapäev – 28. oktoober

Rahvakalendri tähtpäev simunapäev on apostlite Simeoni ja Juudas Tadeuse mälestuspäev, neis tesimese järgi on päev saanud oma nime.

Simunapäeval toimub Võro- ja Setomaa piiril Lindora laat, mis on kantud ka Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Laata on peetud järjepidevalt üle saja aasta.