Rahvusvaheline võõramaalaste päev ehk migrantide päev

Rahvusvaheline võõramaalaste päev ehk migrantide päev kuulutati välja ÜRO poolt 2002. aastal, et tagada kõigi võõramaalaste inimõiguste ja põhivabaduste austamine. Päeva tähistamise eesmärgiks on rõhutada võõrtööjõu inimõigusi, vabadusi ning kaitset. Migrandid aitavad kaasamajanduse kasvule ja arengule, nad rikastavad ühiskondi kultuurilise mitmekesistumisega, teadmiste ja tehnoloogiatega ning nad aitavad tasakaalustada inimeste vanuselist demograafilist jaotumist.

Rahvusvaheline võõramaalaste päev ehk migrantide päev

Migrantide päev on igal aastal 18. detsembril.