Rahvusvaheline vägivallavastane päev

Rahvusvaheline vägivallavastane päev on igal aastal 2. oktoobril. ÜRO rahvusvaheline vägivallatuse päev propageerib vägivallatut käitumist hariduse ja üldise teadlikkuse abil. See langeb kokku India juhi Mahatma Gandhi sünnipäevaga. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat. Ta pühendas oma elu vägivallatusele ning õpetas teisi oma põhimõtete järgi elama. Vägivallavastase päevaga tuletatakse meelde rahu, sallivuse, mõistmise ja vägivallata elamise tähtsust.

Inglise keeles: International Day of Non-Violence.