Rahvusvaheline vägivalla ohvriks langenud laste päev

Rahvusvaheline vägivalla ohvriks langenud laste päeva (rahvusvaheline süütute lapsohvrite päeva) tähistatakse igal aastal 4. juunil.

Selle 1982. aastast tähistatava päevaga tahetakse inimestele meenutada paljude füüsilise, vaimse ja emotsionaalse ahistamise all kannatavate laste kannatusi ning vajadust kaitsta laste õigusi.

Rahvusvaheline vägivalla ohvriks langenud laste päev

ÜRO üldassambleed kohutas 1982. aasta 19. augusti hädaistungi ajal Iisraeli agressiivsest käitumisest tulenev Palestiina ja Liibanoni lapsohvrite suur hulk ja seetõttu otsustati omistada üks päev kõigile lastele, keda on rünnatud.

Inglise keeles International Day of Innocent Children Victims of Aggression.