Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev

Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev on igal aastal 17. oktoobril. Vaesuse likvideerimise päev kuulutatud välja ÜRO Peaassamblees 1992. aastal, et kasvatada teadlikkust vaesuse ja puuduse likvideerimise vajadusest kõigis riikides, eriti arengumaades. Paljud rahvad olid tähistanud seda päeva juba varemgi. ÜRO liikmesriigid uuendasid oma kohustust vaesuse vähendamiseks ja inimeste elutingimuste parandamiseks kogu maailmas. Vaesuse vähendamine nõuab riikidelt paljude meetmete rakendamist. See nõuab jõupingutusi haridus-, tervishoiu-, majandus- kui ka poliitsüsteemi tasemel. Tegemist on väga olulise arengueesmärgiga.

Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev

Rahvusvahelise vaesuse likvideerimise päeva raames korraldatakse üle terve maa erinevaid kontserte ja kultuuriüritusi, kirjutatakse petitsioone.

Inglise keeles: International Day for the Eradication of Poverty.