Rahvusvaheline vabatahtlike päev

Rahvusvaheline vabatahtlike päev puulutati välja ÜRO poolt 1985. aastal, et tutvustada üldsusele vabatahtlike panust, motiveerides kõigi elualade inimesi nii kodu- kui ka välismaal vabatahtlikuna tegutsema. See päev on pühendatud vabatahtlikule tegevusele ja vabatahtlikele, kes panustavad oma aega ja oskusi ühiskonna heaks ilma rahalise tasuta. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust vabatahtlikkuse tähtsusest ja õhutada rohkemaid inimesi vabatahtlike organisatsioonidega liituma.

Rahvusvaheline vabatahtlike päev

Paljud organisatsioonid ja ühendused korraldavad sel päeval erinevaid sündmusi, kampaaniaid ja tegevusi, et julgustada inimesi vabatahtlikuks saama ja näidata tänulikkust juba aktiivsetele vabatahtlikele.

Rahvusvaheline vabatahtlike päeva tähistatkase igal aastal 5. detsembril.

Inglise keeles: International Volunteer Day for Economic and Social Development