Rahvusvaheline tervisliku toitumise päev

Rahvusvaheline tervisliku toitumise päev on igal aastal 6. mail. See päev keskendub tervisliku toitumise tähtsusele ja selle mõjule inimeste tervisele.

Tervisliku toitumise päeva eesmärk on suurendada teadlikkust tervislikest toitumisvalikutest, julgustada inimesi tegema tervislikumaid valikuid ning vähendada toitumisega seotud terviseriske.

Rahvusvaheline tervisliku toitumise päev

Eri organisatsioonid ja tervishoiuasutused kasutavad seda päeva, et edendada tervislikke toitumisharjumusi ja tõsta teadlikkust toitumisega seotud haigustest.