Rahvusvaheline teadmiste- ja rahupäev

Rahvusvaheline teadmiste- ja rahupäev (rahu, arengu ja teaduse päev) on igal aastal 10. novembril.

Rahvusvaheline teadmiste- ja rahupäev

2001. aastal UNESCO poolt välja kuulutatud päev, mille eesmärk on suurendada teadlikkust teadmiste rollist rahumeelse ja kestliku ühiskonna loomisel; sellega propageeritakse riiklikku ja rahvusvahelist solidaarsust ning teaduslike teadmiste jagamist riikide vahel. Eesmärk on teavitada avalikkust teaduse olulisest rollist ühiskonna rahu ja kestliku arengu kontekstis.

Inglise keeles: World Science Day for Peace and Development.