Rahvusvaheline sallivuse päev

Rahvusvaheline sallivuse päev on igal aastal 16. novembril. UNESCO poolt välja kuulutatud 1995. aastal, et teavitada üldsust sallimatuse ohtudest.

Rahvusvaheline sallivuse päev

Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride, tsivilisatsioonide, inimeste ja organisatsioonide vahel. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on hariduse edendamine ja avalikkuse suurem teadlikkus. Tolerantsus aitab vähendada poliitilist polariseerumist, kui stereotüübid, ignorants ja ähvardav viha suurendavad ühiskondade lõhestumist. Sallivus aitab ehitada ühtset globaalset ühiskonda.

Inglise keeles: International Day for Tolerance.