Rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Puuetega inimeste päev kuulutati välja ÜRO poolt 1992. aastal, et tõsta teadlikkust ja rakendada meetmeid puuetega inimeste olukorra parandamiseks ja neile võrdsete võimaluste tagamiseks.

Rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Rahvusvahelist puuetega inimeste aastakümmet tähistati aastatel 1983–1992. Selle aastakümne lõppedes kinnitas ÜRO üldassamblee 3. detsembri rahvusvaheliseks puuetega inimeste päevaks. Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust puuetega inimeste olukorrast, nende õigustest ja vajadustest ning edendada ühiskonna suhtumise muutust nende suhtes.

Puuetega inimeste päeval korraldatakse erinevaid üritusi, kampaaniaid ja tegevusi, mis toetavad puuetega inimeste võrdset osalemist ühiskonnas ning julgustavad sallivust ja inklusiivsust.

Inglise keeles: International Day of Disabled Persons

Rahvusvaheline puuetega inimeste päeva tähistatakse igal aastal 3. detsembril.