Rahvusvaheline põlisrahvaste päev

Rahvusvaheline põlisrahvaste päev on 9. augustil.

Põlisrahvaste päev on välja kuulutatud ÜRO Peaassamblees 1994. aastal, et edendada ja kaitsta maailma põlisrahvaste õigusi. See kuupäev tuleneb sellest, et just 9. augustil 1992. aastal kogunes esimest korda põlisrahvusi käsitlev töörühm ÜRO inimõiguste edendamise ja kaitsmise alatoimkonnas. Sel päeval peetakse meeles põlisrahvaid, nende kultuuri, teeneid ja saavutusi. Tahetakse pöörata tähelepanu, et kõiki põlisrahvaid ei kohelda õiglaselt ja nende inimõigusi austavalt.

Rahvusvaheline põlisrahvaste päev

Inglise keeles: International Day of the World’s Indigenous People