Rahvusvaheline orjuse ohvrite mälestuspäev

Rahvusvaheline orjuse ohvrite mälestuspäev on igal aastal 25. märtsil.

Rahvusvahelist orjuseohvrite ja transatlantilise orjakaubanduse mälestuspäeva tähistatakse 25. märtsil. ÜRO üldassamblee kinnitas mälestuspäeva 2007. aastal, väljendades muret, kui vähene on üleüldine teadlikkus orjakaubandusest. See austab nende elu, kes surid orjuse tagajärjel või kogesid Atlandi-ülese orjakaubanduse õudusi. See on ka võimalus tõsta teadlikkust rassismi ja eelarvamuste ohtudest.

Rahvusvaheline orjuse ohvrite mälestuspäev

Samas andis üldassamblee ÜRO peasekretärile ülesandeks koostada koolituskava, mille eesmärgiks on kasvatada teadlikkust orjusest ja orjakaubandusest, nende põhjustest, tagajärgedest ning ajaloolisest õppetunnist ning tuua esile rassismiga kaasnevaid ohtusid.

Inglise keeles: International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade.