Rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev

Rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev on igal aastal 25. novembril.

Naisõiguslased on tähistanud 25. novembrit kui vägivallavastast päeva alates 1981. aastast. ÜRO kuulutas selle ametlikuks tähtpäevaks 1999. aastal, et suurendada teadlikkust ja öelda ei naistevastasele vägivallale.

Rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev

Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik. Naiste vastu suunatud vägivald mõjutab naiste tervist kui ka tema perekonna ja kogukonna heaolu.

Inglise keeles: International Day for the Elimination of Violence against Women.