Rahvusvaheline miinidevastane päev

ÜRO kuulutas 2005. aastal 4. aprilli rahvusvaheliseks miinide vastaseks päevaks. Selle päeva eesmärk on teadvustada miinide ohtlikkust ning toetada riikide jõupingutusi miinide ja teiste sõjajärgsete plahvatusohtlike relvade likvideerimisel. See on eriti oluline nendes riikides, kus miinid ja muud sõjajärgsed lõhkekehad kujutavad endast tõsist turvariski. Samuti võivad takistada majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

Rahvusvaheline miinidevastane päev

Miinidevastase päeva tähistamine on oluline samm teadlikkuse suurendamisel ja rahvusvahelise koostöö edendamisel, et vähendada miinide mõju tsiviilelanikkonnale ning luua turvalisem elukeskkond.