Rahvusvaheline maapiirkondade naiste päev

Rahvusvaheline maapiirkondade naiste päev on igal aastal 15. oktoobril. ÜRO üldassamblee kuulutas 2007. aastal 15. oktoobri rahvusvaheliseks maapiirkondade naiste päevaks, õhutades liikmesmaid parandama maapiirkondade naiste eluolu rahvuslikul, piirkondlikul ja globaalsel tasandil. Tähelepanu juhitakse toidu turvalisusele, majanduse arengule, koolitussüsteemidele, et vähendada ebavõrdsust. Maapiirkondade naised on farmerid, kalastajad, karjakasvatajad, ettevõtjad, etnilise identiteedi säilitajad, traditsiooniliste teadmiste ja jätkusuutlike tavade edasikandjad, hoolitsejad, vanemad, eestkostjad jne.

Rahvusvaheline maapiirkondade naiste päev

Inglise keeles: International Day of Rural Women.