Rahvusvaheline lastepäev

Rahvusvaheline lastepäev on igal aastal 20. novembril. ÜRO poolt 1954. aastal välja kuulutatud päev, mis on pühendatud maailma laste vahelisele vendlusele ja mõistmisele ning nende heaolu edendavatele tegevustele.

Rahvusvaheline lastepäev

Ülemaailmset lastepäeva tähistatakse paljudes riikides 20. novembril, päeval, mil 1989. aastal võeti vastu lapse õiguste konventsioon. Konventsiooniga on liitunud kõik ÜRO liikmesriigid, välja arvatud USA ja Somaalia. Eesti ühines konventsiooniga 1991. aastal. Rahvusvahelise lapse õiguste päeva eesmärk on tõsta inimeste arusaamist lastest ning edendada laste heaolu. Sel päeval pööratakse tähelepanu laste õigustele, vabadustele, lapstööjõule, laste kuritarvitamisele ja kaitsele, laste identiteedile, haridusele, toidule, tervisele ja suremusele.

Inglise keeles: World Children’s Day