Rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõju päev

Rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõju päev on igal aastal 21. mail. ÜRO kuulutas selle välja 2002. aastal, et kaitsta kultuurilist mitmekesisust kui vahendit jõukuse, säästva arengu ja ülemaailmse rahumeelse kooseksistentsi saavutamiseks.

Rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõju päev

Päev kuulutati välja, et aidata süvendada arusaamist kultuurilise ja religioosse mitmekesisuse tähtsusest, õpetab tolerantsust ning edendab kultuuridevahelist dialoogi. Eesmärgiks on kaasa aidata ühiskonna rahumeelsele ning jätkusuutlikule arengule. Päeva raames tuletatakse inimestele meelde ka inimõigusi ja üldkehtivaid vabadusi.

Inglise keeles: World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development