Rahvusvaheline korruptsioonivastane päev

Rahvusvaheline korruptsioonivastane päev kuulutati välja ÜRO poolt 2003. aastal, et suurendada teadlikkust korruptsioonist, mitte leppida korruptsiooni kui paratamatu tõsiasjaga ning käsitada seda kui ühte olulisemat arengupidurit.

Korruptsioonivastane päeva eesmärk on tõsta inimeste teadvust korruptioonist, et seda ennetada. Korruptsioon on probleemiks paljudes riikides üle terve maakera ning see õõnestab inimeste ausust ja demokraatiat.

Rahvusvaheline korruptsioonivastane päev

Korruptsioon on tõsine ühiskondlik probleem, mis mõjutab paljusid valdkondi, sealhulgas majandust, poliitikat, haridust ja õiglust. Korrumpeerunud juhid kasutavad oma võimu ebaausate eesmärkide saavutamiseks.

Selle päeva raames korraldatakse erinevaid sündmusi, kampaaniaid, seminare ja teavitustegevusi, et suurendada inimeste teadlikkust korruptsiooni olemusest, tagajärgedest ja võimalikest lahendustest.

Rahvusvaheline korruptsioonivastane päev on igal aastal 9. detsembril.

Inglise keeles: International Anti-Corruption Day