Rahvusvaheline inimõiguste päev

ÜRO Peaassamblee kutsus 1950. aastal kõiki riike ja huvitatud organisatsioone üles tähistama sel päeval 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmise aastapäeva.

Rahvusvaheline inimõiguste päev on pühendatud inimõiguste tähtsusele ja edendamisele ning see toob esile vajaduse austada ja kaitsta kõiki inimesi nende olemuslike õiguste osas. Inimõiguste päeva tähistamine aitab kaasa ülemaailmsele pingutusele, et inimesed saavad elada väärikalt, vabalt ja ilma diskrimineerimise ning väärkohtlemiseta.

Rahvusvaheline inimõiguste päev

UNESCO on andnud välja deklaratsiooni inimkonna ühistest vastutustest: Universal Declaration of Human Responsibilities. Selle järgi on igaühe kohustuseks kohelda teisi inimlikult ja hakata vastu fanatismile, vihale ja tõrjutusele.

Rahvusvaheline inimõiguste päev on igal aastal 10. detsembril.

Inglise keeles: Human Rights Day