Rahvusvaheline fašismi ja antisemitismi vastane päev

Rahvusvaheline fašismi ja antisemitismi vastane päev on igal aastal 9. novembril. Sellel päeval 1938. aastal alustasid natsid juutide ja juudi kaupluste vastast pogrommi (kristallöö). Seda päeva tunnustab Euroopa Nõukogu.