Rahvusvaheline eakate päev

Rahvusvaheline eakate päev on igal aastal 1. oktoobril ÜRO Peaassamblee seadis selle päeva sisse 1990. aastal, et tõsta teadlikkust eakate inimeste probleemidest ning väärtustada nende panust ühiskonda. Päeva eesmärk on meeles pidada eakaid inimesi. Eakatele tähelepanu pööramine ehitab silla generatsioonide vahele, et kultuur ja traditsioonid säiliksid.

Rahvusvaheline eakate päev

Inglise keeles: International Day of Older Persons.