Rahvusvaheline naistepäev – 8. märts

Rahvakalendris on 8. märts rahvusvaheline naistepäev.

Naistepäev

Rahvusvahelisel naistepäeval tähistatakse naiste minevikulisi, kaasaegseid ja tulevasi saavutusi majanduses, poliitikas ja ühiskonnaelus. Esimest korda tähistati naistepäeva 1911. aastal. ÜRO ühines selle traditsiooniga 1975. aastal.

Milline on keskmine Eesti naine?

Eestis elab 718 518 naist ja 647 366 meest. Statistikaameti andmetel 2023. aasta alguse seisuga on keskmine Eesti naine 44,5 aasta vanune. Keskmiselt eakaimad naised elavad Ida-Viru ja Hiiu maakonnas – vastavalt 50 ja 49 aastat. Noorte osakaal on suurim Tartu maakonnas, kus naiste keskmine vanus on 42 aastat.

Naiste osakaal rahvastikust on 52,6%, kuid mitte ühtlaselt igas vanusegrupis. Noorema elanikkonna seas on hoopis mehi rohkem. 15-aastaste ja vanemate seas on ühe naise kohta keskmiselt 1,55 last. 34,9% täisealistest naistest on abielus.