Maailma keskkonnapäev

Maailma keskkonnapäeva tähistatakse igal aastal 5. juunil.

5. detsembril 1972 otsustas ÜRO üldassamblee kuulutada 5. juuni maailma keskkonna päevaks, et suurendada üldist teadlikkust vajadusest säilitada ja parandada keskkonda. Kuupäev meenutab Stockholmi 1972. aasta ÜRO keskkonnaistungi avamispäeva. Istungi tulemusena loodi ÜRO keskkonnaprogramm UNEP. Keskkonnakaitse päeva eesmärgiks on meie keskkonnas toimuvatele muutustele tähelepanu juhtimine.

Maailma keskkonnapäev

Kliimamuutused, kliimasoojenemine ja kasvuhooneefekt põhjustavad eriti suuri probleeme arengumaadele, kus ollakse kõige haavatavamad. Samuti on kliimamuutuste mõju märkimisväärselt suur ka Arktikale. Kliimasoojenemine mõjutab peale taimestiku ja loomastiku ka inimeste toimetulekuvõimalusi.

Inglise keeles: World Environment Day