Maailma inimliku solidaarsuse päev

Maailma inimliku solidaarsuse päev on ÜRO 2005. aastal käivitatud algatus vaesuse vastu võitlemiseks, et tunda rõõmu ühtse inimkonna mitmekesisusest ning kasvatada solidaarsust aastatuhande arengueesmärkide saavutamise nimel.

Maailma inimliku solidaarsuse päev

Esimesel vaesusevastasel aastakümnel (1997–2006) kinnitas ÜRO üldassamblee 20. detsembri rahvusvaheliseks inimliku solidaarsuse päevaks. Üldassamblee tuletas meelde, et solidaarsus on üheks neist universaalsetest väärtustest, millele inimeste ja rahvaste vaheline suhtlemine peaks tuginema. Päeva eesmärk on rõhutada mitmekesisust, teadvustada avalikkusele solidaarsuse olulisust, julgustada debatte, mis on seotud solidaarsuse ja vaesuse vastu võitlemisega, et liikuda turvalisema ja rahumeelsema maailma poole.

Maailma inimliku solidaarsuse päev on igal aastal 20. detsembril.

Inglise keeles: International Human Solidarity Day