Maailma infoühiskonna päev

Maailma infoühiskonna päev on igal aastal 17. mail. ÜRO kuulutas selle välja 2005. aastal, et suurendada maailmas teadlikkust interneti ja uute tehnoloogiate põhjustatud ühiskondlike muutuste kohta. Samuti on eesmärk vähendada digitaalset lõhet.

Maailma infoühiskonna päev

Telekommunikatsioonipäeva tähistati esimest korda aastal 2006, enne seda oli sama päeva tähistatud televisioonipäevana alates 1969. aastast. Tele- ja infotehnoloogia arenedes on tähtis, et ühiskonnad püsiksid arenguga kaasas ja võtaksid omaks uusi infovahetuse meetodeid. ÜRO tahab toetada avatud ja inimõigustega kooskõlas infotehnoloogia arengut.

Inglise keeles: World Telecommunication and Information Society Day