Linnuristipäev

Linnuristipäev on kaks neljapäeva enne ristipäeva.

Linnuristipäev

Sellel päeval oli tavapärane hoiduda põllutöödest. Näiteks kehtis üldine külvikeeld, kuna arvati, et linnud võivad külvatud seemned rikkuda. Päeva nimeks oli “linnuristipäev”, mis osutas sellele, et linnud olid tagasi saabunud. Üks levinud uskumustest seoses selle päevaga väitis, et kui seda tähistada, siis linnud ei riku põldu.